• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://twitter.com/AskDrMurat?s=08

İnşaat Firmalarında Yönetim-Organizasyon ve Bir Model Önerisi

İnşaat Firmalarında Yönetim-Organizasyon ve Bir Model Önerisi

Özet

İnşaat firmalarında, farklı unvanlar ile beyaz yakalı personel çalıştırılmaktadır. Bir proje kapsamında çalışan proje müdürü, şantiye şefi ve mühendisler, beyaz yakalı personel olarak nitelendirilebilirler. Projelerde çalışacak beyaz yakalı personel seçim süreci çoğu zaman firma bünyesinde geçici kabul aşamasındaki projede görev alan teknik personel içerisinden ya da dışarıdan referans yolu veya kariyer sitelerine ve gazetelere verilen iş ilanları ile yapılmaktadır. İnşaat projeleri incelendiğinde, ilk işe alınan beyaz yakalı personelin proje müdürü olduğu görülmektedir. Uygulamada proje müdürü, kendi ekibini kurarak, proje kapsamında çalışacak teknik personeli seçebilmektedir. Seçim sürecinde firmanın üst yönetiminin (firma sahibi, yönetim kurulu, genel müdür) ağırlıkları düşük olmakta, proje müdürü kendisinin daha önce çalıştığı projedeki ekibini şirket bünyesine dâhil etmektedir. Üst yönetimin personel seçim sürecindeki etkinliğinin düşük olması, projenin işleyişinde proje müdürü ve ekibinden kaynaklı olumsuzlukların açıkça görülememesine sebebiyet vermekte, planlama, uygulama ve kontrol zafiyetlerine yol açmaktadır. Proje müdürünün işten ayrılması (kendi isteği ya da işten çıkarılması) ile proje ekibinin de tasfiyesine başlanmakta, bu durum kurumsallaşma sürecini tamamlayamamış firmaların inşaat yönetiminde büyük güçlükler yaşamasına sebebiyet vermektedir. 

Bu çalışmada inşaat firmalarının projelerinde karşılaşabilecekleri inşaat yönetimi problemlerinin çözümü için “İnşaat Yönetim Mühendisi” unvanı ile inşaat firmasının kuruluş şekline göre organizasyon şemasında direkt şirket sahibine ya da şirket üst yönetimine bağlı, firmanın taahhüdü altındaki projelerini inşaat yönetimi açısından denetleyen ve raporlayan beyaz yakalı bir personel önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler

İnşaat Yönetimi, Yönetim-Organizasyon, İnşaat Yönetim Mühendisi, İnşaat Organizasyonları.