• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://twitter.com/AskDrMurat?s=08

Yapım İşleri Genel Şartnamesine Göre Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyat Tespiti ile Revize Birim Fiyat İlişkisi

Yapım İşleri Genel Şartnamesine Göre Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyat Tespiti ile Revize Birim Fiyat İlişkisi

Özet

Ülkemizde 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “Yapım İşleri Genel Şartnamesi” nin beşinci bölümünün “İşin Yürütülmesi” başlıklı, “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” alt başlıklı 22.maddesine göre, sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, idare ve yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. Kamu İhale Genel Tebliği 52.madde “Yapım işlerinde iş kalemi miktarının değişmesi” Yapım işlerine ait tip sözleşmenin (teklif birim fiyat sözleşmelerde) 28.maddesi “Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı 28.2. başlıklı “İş kalemi miktarının değişmesi”, “28.2.1. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında %20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.” alt başlığında revize birim fiyat hesabının nasıl yapılması gerektiği bir formül ile açıkça belirlenmiştir. Uygulamada yeni birim fiyatı tespit edilen iş kalemleri için hakediş raporlarında revize birim fiyat hesaplanmalı mı? Bu çalışmada bu soruya yanıt aramak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu karar ve görüşleri irdelenmiş, ilgili yönetmelik tetkik edilerek öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

İnşaat Yönetimi, Yeni Birim Fiyat, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Revize Birim Fiyat

Makalenin Tamamını Okumak İçin Lütfen Tıklayınız.