• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://twitter.com/AskDrMurat?s=08

Ürün Olarak Konut Kavramı ve Türkiye'deki Konut Satışlarının Ürün Hayat Eğrisi Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi

Ürün Olarak Konut Kavramı ve Türkiye'deki Konut Satışlarının Ürün Hayat Eğrisi Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi

Özet

Konut; en genel anlamıyla bireyin ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını karşılayan fiziki bir mekan olarak tanımlanabilir. Ancak bireyin sadece fiziksel ihtiyaçları yoktur. Maslow‘un ihtiyaçlar hiyerarşisi konut için düşünüldüğünde, sadece en alt gereksinimler olan birincil ihtiyaçları yani fiziksel ihtiyaçları karşılamasının yanı sıra piramidin her bir katmanını oluşturan ihtiyaçları da karşılayabilen geniş kapsamlı bir fiziki mekan olarak tanımlanabilir. Ürün kavramı incelendiğinde dar anlamda bir ihtiyaç ya da isteği karşılamak için istek sahiplerine sunulan nesne olarak nitelendirilebilir. Ürün kavramının kapsamı çekirdek ürün, somut ürün ve genişletilmiş (zenginleştirilmiş) ürün olarak üç ana düzeyde ele alınmaktadır.

Çalışmada konut satışlarının zaman içindeki gelişimini, biyolojik bir benzetme ile çeşitli dönemler veya aşamalar halinde inceleyen bir model geliştirilmekte, problem ürün hayat eğrisi olarak tanımlanmakta ve incelenmektedir. Bu anlamda konutun, çekirdek ürün, somut ürün ve genişletilmiş (zenginleştirilmiş) ürün tanımları yapılarak, yıllar itibari ile Türkiye‘deki konut satışları ürün hayat eğrisi ile değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Konut, Ürün, Ürün Hayat Eğrisi, Konut SatıĢı, Konut Pazarlaması.

Bildirinin Tamamını Okumak İçin Lütfen Tıklayınız.