• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://twitter.com/AskDrMurat?s=08

İnşaat Yönetimi Bilim Dalı Kapsamında Çalışan İnşaat Mühendislerinin İş Tanımları

İnşaat Yönetimi Bilim Dalı Kapsamında Çalışan İnşaat Mühendislerinin İş Tanımları

Özet

İnşaat firmalarında, inşaat yönetimi bilim dalı kapsamına giren farklı unvan ve iş tanımında çalışan inşaat mühendisleri istihdam edilmektedir. Rekabetin hızla arttığı inşaat sektöründe, inşaat yönetimi açısından insan kaynağı; inşaat projelerinin hedeflenen amaçlara ulaşabilmesi, belirlenen bütçe sınırını aşmadan, planlanan sürede ve istenilen kalitede bitirilebilmesi için en önemli kaynaktır. İnşaat yönetiminin klasik tanımı içinde yer alan insan kaynağının etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için öncelikle iş analizi yapılarak taahhüt edilen projelerde ve firmanın çekirdek kadrosunda ihtiyaç duyduğu/duyabileceği mühendislerin firma organizasyon şemasındaki konumları, iş tanımları ve işin gerektirdiği/gerektireceği asgari ölçütlerin belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu çalışmada, inşaat firmalarının organizasyon şemasında yer alan ve inşaat yönetimi bilim dalı kapsamında çalışan/çalıştırılması planlanan mühendislerin iş tanımları incelenerek, ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler

İnşaat Yönetimi, İş Tanımı, İnsan Kaynakları