• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://twitter.com/AskDrMurat?s=08

İnşaat Yönetiminde Planlama ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde Planlama Kavramı

İnşaat Yönetiminde Planlama ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde Planlama Kavramı

Özet

Ülkemizde 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “Yapım İşleri Genel Şartnamesi” nin beşinci bölümünün “İşin Yürütülmesi” başlıklı, “İş Programı” alt başlıklı 17. Maddesinde, işin yürütülmesi kısmında müteahhidin idareye sunması gereken iş programı yedi alt madde ile belirtilmiştir. Bu çalışmada, inşaat yönetiminin en önemli konularından biri olan planlama üzerinde durulmuş, şebeke planlama ve CPM hakkında genel bilgiler verilerek, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 17. Maddesi tetkik edilerek ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

İnşaat Yönetimi, İş Programı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi